Diensten

Tekenopdrachten architectuur

Onze meewerkende architecten bekijken met u welke bouwmogelijkheden er zijn voor uw eigendom. Er worden voorontwerpen gemaakt en haalbaarheidsstudies in het kader van projecten of verkavelingen. Er wordt overleg gepleegd met gemeentelijke en/of gewestelijke ambtenaren. Ieder project wordt vooraf afgetoetst bij de vergunningverlenende overheid om zo een weigering, bezwaren of beroepsprocedures trachten te voorkomen.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons