Diensten

Landmeten & Verkavelingen

LANDMETER – VERKAVELINGEN

Als erkend landmeter kunnen wij u bijstaan voor volgende activiteiten :

Het opmeten van een perceel in het kader van grensonderzoek, of in opdracht van een architect voor bijvoorbeeld de start van uw bouwdossier;
Het afpalen van een perceel indien er zich een grensprobleem voordoet d.m.v. plaatsen van grenspalen;
Het opmeten van architectuur in het kader van een bouwopdracht, meestal op vraag van een architect, bijvoorbeeld voor de restauratie van een gevel;
Het verkavelen van een perceel indien u een perceel wil opdelen in verschillende bouwpercelen;
Het opmaken van een plaatsbeschrijving bij bouwwerken op een aanpalend perceel e.d. of bij huurintrede;
Het opmaken van een schattingsverslag indien u een onroerend goed wil aankopen/verkopen/ … voor uw bank.
schenken/nalatenschap/successieplanning in alle discretie;
Het uitzetten van wegenis of andere trajecten bijvoorbeeld voor aanleg parkings, …
Het opmaken van een verdelingsplan voor basisaktes (inzake mede-eigendom of u wenst uit onverdeeldheid te treden, …);
Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest indien u wil weten of een bepaalde bouwconfiguratie mogelijk is.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons