Vernieuwde registratierechten vanaf 1 januari 2022 – wat moet u weten ? naar nieuws overzicht

23 December 2021

Vernieuwde registratierechten vanaf 1 januari 2022 – wat moet u weten ?

Diverse wijzigingen in de Vlaamse registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed.

Vanaf 1 januari 2022 worden een aantal wijzigingen van kracht m.b.t. de Vlaamse registratiebelastingen.

De belangrijkste wijziging is de verhoging van het algemeen tarief van de registratiebelasting van 10% naar 12%  en de herleiding van het verlaagd tarief voor de ‘enige en eigen woning’ van 6% naar 3%. Goed nieuws dus voor diegenen die een eerste eigen en enige woning aankopen.

Verder kan u vanaf 1 januari 2022 genieten van een verlaagd tarief  van 1% (t.e.m. 31 december 2021 is dit 5%) voor de aankoop van een enige eigen woning indien u zich als koper verbindt om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren of om over te gaan tot sloop en heropbouw van de woning!

Let wel: de werken dienen voltooid te zijn binnen een termijn van 6 jaar (t.e.m. 31.12.2021 is dit 5 jaar) en u dient zich eveneens in te schrijven op dit adres binnen diezelfde termijn van 6 jaar (t.e.m. 31.12.2021 is dit 5 jaar).

Daarnaast wijzigen vanaf 1 januari 2022 de verlaagde tarieven voor de aankoop van een onroerend erfgoed (van 5% naar 6%), voor de aankoop van de enige en eigen woning die een beschermd monument is (tarief van 1% blijft, maar de investeringsverplichting daalt van 5% naar 2%) én wordt bijkomend een nieuw tarief ingevoerd van 10% voor onbebouwde land- of natuurgoederen.

Tot slot dooft vanaf 1 januari 2022 het principe van meeneembaarheid van registratierechten uit (het ‘rugzakje’). Dit betekent dat de betaalde registratierechten op woningen vanaf 1 januari 2022 niet zullen kunnen worden verrekend met registratierechten die verschuldigd zullen zijn op een later aangekocht onroerend goed.  Voor woningen aangekocht t.e.m. 31 december 2021 wordt voorzien in een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2023. De betaalde registratierechten voor een woning aangekocht t.e.m. 31 december 2021 zullen nog verrekend of teruggevraagd  kunnen worden indien er een nieuwe woning wordt aangekocht voor 1 januari 2024.

Enkele aandachtspunten

1) Heeft u een aan- en verkoopbelofte dan wel een compromis ondertekend in 2021, maar vindt het verlijden van de authentieke akte bij de notaris plaats in 2022, dan hoeft u zich geen zorgen te maken indien u toepassing wenst te maken van de nieuwe verlaagde tarieven.

Wenst u evenwel gebruik te maken van de oude tarieven en heeft u slechts een aan- en verkoopbelofte ondertekend in 2021 ? Indien het verlijden van de authentieke aankoopakte staat ingepland in 2022, passeert u best bij de notaris om een compromis te ondertekenen (‘voorlopige verkoopovereenkomst’). In tegenstelling tot de aan- en verkoopbelofte aanvaardt VLABEL immers de compromis als referentiepunt voor de toepassing van de oude tarieven.

2) Voor de toepassing van verlaagde tarieven dient u er rekening mee te houden dat u niet reeds in het bezit mag zijn van een ander onroerend goed in volle eigendom, tenzij u zich verbindt om uw oude woning binnen de twee jaar (t.e.m. 31 december 2021 1 jaar) na het verlijden van de authentieke akte te verkopen.

Maakt u toch gebruik van het verlaagd tarief en slaagt u er niet in om te voldoen aan deze verplichting tot verkoop van de oude woning?  De fiscus zal in dat geval bij u aankloppen om het verschil terug te vorderen en bovendien zal u een belastingverhoging dienen te betalen.

Als alternatief kan worden geopteerd om het basistarief van 12% (t.e.m. 31 december 2021 10%) te betalen bij de aankoop van de nieuwe woning en een teruggave van de registratiebelasting te vragen indien het lukt om de oude woning binnen een termijn van twee jaar te verkopen (t.e.m. 31 december 2021 1 jaar). Op die manier wordt alvast de belastingverhoging vermeden.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact  met Vastgoedkantoor Immo-Team. info@immoteam.be of 0478/ 059 069

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons