Vastgoedsector en notarissen slaan handen in elkaar met relanceplan voor een geleidelijke en veilige heropstart van de woningmarkt naar nieuws overzicht

18 April 2020


“Vastgoedsector en notarissen slaan handen in elkaar met relanceplan voor een geleidelijke en veilige heropstart van de woningmarkt”
vrijdag 17 april 2020
De volledige Belgische vastgoedsector (BIV/IPI, CIB Vlaanderen en Federia) heeft in samenwerking met de Belgische notarissen (Fednot) een relanceplan uitgewerkt met concrete maatregelen om stap voor stap de woningmarkt in ons land opnieuw te activeren. Het volledige stappenplan werd inmiddels bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie (GEES) én aan verschillende ministeriële kabinetten. “Het recht op wonen wordt door onze Grondwet gewaarborgd. De huidige volledige stilstand van onze woningmarkt is zowel maatschappelijk als economisch een drama”, klinkt het vanuit de sector.

De coronacrisis leidt tot tragische situaties op de woningmarkt in ons land. Huurders die geen nieuwe woning kunnen vinden, maar de oude moeten verlaten. Kopers die fondsen nodig hebben voor de aankoop van hun nieuwe woning, maar de oude niet kunnen verkopen. Om maar te zwijgen over massaal jobverlies in een belangrijke economische sector.

Het relanceplan van de vastgoedsector, dat gedragen wordt door de volledige markt, laat toe om de werkzaamheden tijdens de crisis en vanaf de relance op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze te organiseren. Het plan vertrekt vanuit de volksgezondheid en biedt een basis om het werk dat we op een veilige wijze kunnen verrichten effectief terug aan te vatten. Dit moet het grondwettelijk recht op wonen garanderen.  

Verfijning

Als het algemene verbod op de opstart van verkoop- of verhuurdossiers niet op korte termijn verfijnd wordt, zal de relance een stuk langer op zich laten wachten. De kans is groot dat dan al het werk op een bepaald moment samen zal vallen. Wetende dat de administratieve opstart van een dossier vaak minstens een maand vergt, is het nu al cruciaal dat kantoren de voorbereidingen reeds treffen, die op een volstrekt veilige wijze kunnen (opvragen van attesten, voorbereiden van de publiciteit, …).

Zo niet, is het risico reëel dat de markt in het beste geval in september opnieuw kan hernemen. Tot dan zullen de vastgoedprofessionals quasi geen kopers of huurders kunnen helpen.

Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat de naleving van de veiligheidsvoorschriften, inzake social distancing, hygiëne, samenscholingsverbod, … een rode draad is doorheen het voorgestelde plan van aanpak. “We zouden dit plan niet voorstellen indien de sectorfederaties er niet rotsvast van overtuigd waren dat er stappen kunnen worden gezet met respect voor de veiligheidsvoorschriften.”

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons