Huurder met huisdier? Schriftelijk akkoord verhuurder nog steeds nodig. naar nieuws overzicht

29 Augustus 2018

Vlaams Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (NV-A) meldde afgelopen zondag dat huisdieren voortaan enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit huurwoningen en dat de contractuele clausules daaromtrent werden aangepast in overleg met de Verenigde Eigenaars (VE).

De VE stuurden maandag een schrijven uit waarbij ze die uitspraak nuanceerde. De vereniging beklemtoont dat de clausule die ze altijd heeft vooropgesteld in huurcontracten behouden blijft, namelijk: De huurder mag enkel huisdieren houden mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder en op voorwaarde dat ze noch direct, noch indirect enige schade veroorzaken of de rust in het gebouw verstoren. Bij niet-naleving van deze verplichtingen zal de toestemming ingetrokken worden. De VE hebben wel op vraag van Ben Weyts een alternatieve clausule toegevoegd aan de reeds bestaande. Ze maken daarbij een onderscheid al naargelang het verhuurde goed een appartement of een huis betreft. De VE benadrukken het belang van een goede motivatie in geval de verhuurder weigert.

Voor een appartement luidt de clausule als volgt: De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden. Een weigering zou bv. gemotiveerd kunnen worden door te vermelden dat het verhuurde goed een kleine studio is, specifiek is aangekleed met bv. een eigen parket etc.

Voor een huis luidt de clausule als volgt: De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden.  We raden onze leden aan om in het contract onder de bijzondere voorwaarden hun weigering van huisdieren te motiveren (bijvoorbeeld siertuin, aanwezigheid van honden in aanpalende tuin, geen tuin, enkel kleine binnenkoer....).

Let wel: Een assistentiehond wordt evenwel niet beschouwd als een huisdier. Het weigeren van personen met een handicap die een assistentiehond gebruiken kan aanzien worden als een vorm van discriminatie.

Meer info kan je terugvinden op de site van de VE (https://www.ve-pr.be/nl/actueel/het-houden-van-dieren-door-huurder/1/).

 

 

Bron: https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/huurder-met-huisdier-schriftelijk-akkoord-verhuurder-nog-steeds-nodig 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons