EEN BOM ONDER DE IMMOSECTOR. RECHTER OORDEELT DAT VERKOOP VAN HUIS VIA MAIL JURIDISCH NIET GELDIG IS naar nieuws overzicht

21 Maart 2017

Immokantoren, kopers en verkopers kunnen niet langer een beroep doen op e-mails om te bewijzen dat ze een akkoord hadden over de koop of verkoop van een huis of appartement. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep geoordeeld in een arrest, zo schrijft. "Dit katapulteert ons 20 jaar terug in de tijd", zegt Luc Machon, voorzitter van de Europese koepelfederatie van makelaars
 
Het arrest in kwestie werd al op 19 december door het hof van beroep in Antwerpen uitgesproken, in een zaak omtrent een juridische strijd rond de verkoop van een pand. Tussen de kopers, de verkoper en vastgoedmakelaar waren heel wat e-mails uitgewisseld, en ook de uiteindelijke verkoopovereenkomst werd via e-mail gedeeld.

De koop sprong uiteindelijk toch af, waarna de kandidaat-kopers via de juridische weg wilden bewijzen dat er wel degelijk een akkoord gesloten was. In eerste aanleg kregen ze van een rechter in Turnhout nog gelijk, omdat uit het mailverkeer bleek dat de partijen het eens waren over de prijs en het goed.

Geen bewijs

Het hof van beroep in Antwerpen volgde die redenering echter niet. “Uit de wettelijke bepalingen van de Wet Elektronische Handel volgt dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg”, luidt het arrest. Nog volgens de rechtbank kunnen e-mails zelfs niet gebruikt worden als een “begin van bewijs door geschrift”.

Volgens meester De Koninck heeft het arrest tot gevolg dat “noch de koper, noch de verkoper aan de hand van mailverkeer kan bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Wellicht zal het Hof van Cassatie moeten uitmaken waar kopers en verkopers aan toe zijn”, besluit De Koninck.

Wanneer koper en verkoper het per mail eens geraken over een prijs, heeft die overeenkomst geen enkele juridische waarde, luidt het oordeel. De rechtbank baseert zich op de "wet op de elektronische handel" uit 2003, waarin staat uitgelegd hoe een contract via elektronische weg tot stand komt. Dat kan natuurlijk, maar er is destijds een uitzondering gemaakt voor onroerende goederen. Met het arrest is een precedent geschapen. Elke advocaat kan dit inroepen om een vermeend akkoord over de verkoop van een woning teniet te doen als de feitelijke overeenkomst nog niet getekend is. Maar het staat rechters vrij bij elk geschil anders te oordelen. In 2013 oordeelde het hof van beroep in Gent nog dat een sms wél een begin kan zijn van een schriftelijk bewijs. 

 

Machon van de vastgoedkoepelfederatie is niet te spreken over de uitspraak. "Mails zijn niet meer weg te denken. Als iemand laat weten de vraagprijs te bieden, dan stoppen we de zoektocht naar een koper", legt Machon uit. Hij vraagt zich ronduit af of "we allemaal weer onze fax moeten bovenhalen."

 

Bronnen: Het nieuwsblad en De redactie
 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons